Maksāšanas kārtība, izpilde un laiks.

  1. Klients pieteikumā norāda kādu no esošajiem pakalpojumiem vēlas saņemt.
  2. Pasūtītājs noslēdz līgumu.
  3. Administrators apstiprina pasūtījumu un izraksta avansa rēķinu pilnā apmērā, nosūtot to, uz klienta norādīto e-pasta adresi. 
  4. Pasūtījuma izpilde notiek uzreiz, kad tiek pieņemts pasūtījums un klients ir apmaksājis priekšapmaksas rēķinu